Facebook

PSL Powiat Łaski

Facebook

Kalendarium

Styczeń 2018
P W Ś C P S N
« mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Galeria

Statystyki

 • Wszystkich wizyt: 152133
 • Dzisiaj wizyt: 4
 • Wszystkich komentarzy: 186

warszawa

Cezary Gabryjączyk – Komitet Wyborczy PSL – okręg nr 11 – miejsce nr 3!

baner minister

Cezary Gabryjączyk – urodzony 27 kwietnia 1963 r. polski polityk, samorządowiec. Od 25 lutego 2015 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Ukończył studia licencjackie z zakresu Finansów i Bankowości na Wyższej Szkole Bankowej Poznania oraz magisterskie na Społecznej Akademii Nauk. Ponadto, ukończył studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Od 1994 roku radny Rady Miejskiej w Łasku, a od 2003 zastępca burmistrza Łasku. W 2006 został radnym powiatowym, a następnie Starostą Łaskim. Tę funkcję pełnił do 2015 roku. Od 2010 roku aktywnie działał w Zarządzie Krajowym Związku Powiatów Polskich oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu będąc jej przewodniczący od 2013 roku.

W przeszłości był członkiem rad nadzorczych Gospodarczego Banku Wielkopolskiego oraz Banku Spółdzielczego w Łasku.

W 2014 roku został wybrany „Starostą Kadencji 2010-2014” w plebiscycie organizowanym przez Dziennik Łódzki. Za swoją działalność otrzymał wiele odznaczeń, w tym m.in.: Srebrny medal „Za zasługi dla obronności kraju” (2012 rok), Złoty medal „Za długoletnią służbę” (2014 rok), Medal Prezesa NBP za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej (2015 rok), Srebrny medal „Za zasługi dla policji” (2015 rok).

W latach 2003/06 jako zastępca Burmistrza Łasku przeprowadził restrukturyzację Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku. Uczestniczył w tworzeniu całej firmy od podstaw, co znacząco wpłynęło na dostępność służby zdrowia dla mieszkańców Gminy Łask. Jako Starosta Łaski w latach 2007/14 przeprowadził restrukturyzację łaskiego Szpitala, doprowadzając do spłaty 30 milionowego długu w tym okresie.

Jest żonaty, ma dwie córki.

Serdecznie zachęcam do głosowania na moją osobę w wyborach parlamentarnych 25 października!

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Minolta DSC

W środę 25 czerwca 2014 r.; godz. 10.00 (Sala Kolumnowa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, Al. Ujazdowskie 1/3) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W porządku obrad, znalazło się ponad 20 projektów aktów do prawnych do zaopiniowania:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku – wysłano dn. 19.05.2014 r.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia – wysłano 26.05.2014 r.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne – wysłano dn. 2.06.2014 r.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych – wysłano dn. 2.06.2014 r.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych – wysłano dn. 2.06.2014 r.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – wysłano dn. 19.05.2014 r.
 7. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Europejska Stolica Kultury 2016” wraz z programem (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – wysłano 12.05.br.
 8. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Ministerstwo Edukacji Narodowej) – wysłano dn. 2.06.br.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników – wysłano dn. 2.06.br.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania jst dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe” – wysłano dn. 2.06.br.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego i sprawdzenie znajomości języka obcego oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich i komisji egzaminacyjnych języków obcych – wysłano dn. 13.06.br.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych – wysłano 17.06.br. nowy tekst.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom – wysłano 6.06.br.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zamieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych oraz częściowo zaniechania poboru wpłat z zysku – wysłano 10.06.br.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zamieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych – wysłano 11.06.br.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zamieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych – wysłano 9.06.br.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zamieniającego rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn – wysłano dn.9.06.br.
 18. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego (Ministerstwo Gospodarki) – wysłano dn. 3.06.2014 r.
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowego trybu tworzenia i wydawania zaświadczenia certyfikacyjnego związanego z podpisem elektronicznym – wysłano dn. 3.06.2014 r.
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych, wzoru zgłoszenia prac kartograficznych, wzoru zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz wzoru protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – wysłano dn. 6.06.2014 r.
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych – wysłano dn. 6.06.2014 r.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sposobu wydawania licencji oraz ich wzorów oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty – wysłano dn. 6.06.2014 r.
 23. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) – wysłano dn. 4.06.2014 r.
 24. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie uchylenia „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) – wysłano dn. 4.06.2014 r.
 25. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji).
 26. Sprawy różne.

KWRiST: Ponad 40 projektów czeka na opinie

26.03.br. o godz. 10.00 w Sali Kolumnowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, Al. Ujazdowskie 1/3 odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dziś, w późnych godzinach wieczornych strona samorządowca odbyła spotkanie mające na celu uzgodnienie wspólnych stanowisk przed posiedzeniem komisji.

Środowe spotkanie rozpocznie  debata systemowa poświęcona gospodarowaniu odpadami, poprzedzona prezentacją Ministerstwa Środowisk. W sumie, do zaopiniowania ponad 40 projektów. Pełny porządek obrad dostępny na stronie KWRiST.

Posiedzenie Zarządu ZPP

Dziś wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Krajowego Związku Powiatów Polskich w Warszawie. W spotkaniu, udział wziął również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Stanisław Kalemba.

 Wspólnie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi członkowie Zarządu ZPP omówili i przedyskutowali:

 • przedsięwzięcia dotyczące samorządów lokalnych w Programie Operacyjnym Rozwój Obszarów Wiejskich 2014 – 2020,
 • instrumenty wsparcia wiejskich obszarów funkcjonalnych, zdefiniowanych w Krajowej Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030,
 • wsparcie dla szkół rolniczych i leśnych prowadzonych przez resort i samorządy powiatowe,
 • możliwość współpracy resortu rolnictwa i rozwoju wsi oraz Związku Powiatów Polskich w projektach kierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich.

W dalszej części spotkania omówiliśmy idee wystąpienia przez Związek Powiatów Polskich z inicjatywą nowelizacji przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej. W trakcie dyskusji omówiliśmy siedem kluczowych – zdaniem ZPP - problemów, jakie wynikają z praktyki stosowania obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do informacji publicznej.

 –

W Łasku natomiast odbyły się III Powiatowe Targi Edukacyjne. Pod moją nieobecność, oficjalnego otwarcia targów dokonali Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego oraz Naczelnik Wydział Edukacji, Zdrowia, Promocji i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łasku Małgorzata Mysur. Więcej na ten temat na stronie Powiatu Łaskiego.

Warto nadmienić, że już 26 marca 2014 r. w Łasku odbędą się I Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych organizowane przez Społeczną Akademię Nauk, które objąłem patronatem.

 

Koniec trybu awaryjnego bardzo blisko

W środę 28 sierpnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu w trakcie, którego Wiceminister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zapowiedział zakończenie awaryjnego trybu pracy z profilem kierowcy.

W sprawie problemów związanych z profilem kierowcy wielokrotnie, od marca tego roku, interweniował na każdym posiedzeniu KWRiST. Determinacja i konsekwencja przyniosły nareszcie wymierny efekt. W trakcie środowego spotkania przedstawiciel Ministerstwa poinformował, że do 23 września zostanie utworzone konsorcjum ITS-PWPW, a najpóźniej do 30 listopada problem zostanie rozwiązany. Dzięki temu wszystkie WORD-y będą dysponowały niezbędnym oprogramowaniem i sprzętem do końca listopada.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przedłożyło również harmonogram wprowadzenia w życie tych uzgodnień.

 1. W dniu 28 sierpnia 2013 r. – ITS zawrze z Sygnity S.A. umowę na mocy której wykupione zostanie oprogramowanie na obsługę egzaminów w WORD.
 2. Do dnia całkowitego przejścia wszystkich WORD’ów na system oferowany przez konsorcjum ITS-PWPW, w WORD’ach będzie funkcjonował dotychczasowy system.
 3. Do dnia 23 września 2013 r. powstanie konsorcjum ITS-PWPW.
 4. Do dnia 6 września 2013 r. ustalony zostanie z Dyrektorami WORD’ów harmonogram migracji WORD’ów do systemu PWPW, natomiast sama migracja nastąpi do końca listopada 2013 r.
 5. W konsorcjum ITS-PWPW odpowiedzialny za przygotowanie bazy pytań będzie ITS, za dostarczenie i utrzymanie oprogramowania PWPW.
 6. Przejście WORD’ów na umowy z konsorcjum ITS-PWPW nastąpi najpóźniej do końca 2013 r.
 7. W ramach realizacji umowy na dostawę systemu informatycznego i obsługę WORD w zakresie egzaminu państwowego na prawo jazdy konsorcjum, w miarę możliwości i zgodnie z harmonogramem migracji do systemu PWPW użyczy WORD’om sprzęt komputerowy do obsługi systemu teleinformatycznego.
 8. WORD’y do chwili dokonania migracji zobowiązane są do zakupu jednolitego oprogramowania systemowego i bazodanowego.
 9. Dyrektorzy WORD’ów mogą dokonać zakupu w ramach udzielenia zamówienia publicznego innego systemu informatycznego na przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy.

Zadałem również pytanie dotyczące środków zamrożonych, a docelowo przeznaczonych dla Powiatowych Urzędów Pracy na programy będące w trakcie realizacji. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że złożyło wniosek o przekazanie środków do Ministerstwa Finansów. W imieniu ZPP, poprosiłem Premiera o przychylność dla wniosku i możliwie najszybszy termin realizacji. Wpływ tych środków samej końcówce roku powoduje nadmierną koncentrację i może spowodować dezorganizację pracy urzędów, jak i ich beneficjentów, przedsiębiorców czy osoby bezrobotne.

W odpowiedzi, Premier Donald Tusk, zapowiedział osobistą interwencję w tej sprawie u Ministra Finansów i możliwe przyśpieszenie procesu przekazania środków.

Zarząd ZPP: pomocy społeczna i finanse

We wtorek 30 lipca w Warszawie odbyło się kolejne w tej kadencji posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Jednym z głównych punktów posiedzenia było podjęcie uchwały w sprawie koniecznych zmian w ustawie o pomocy społecznej. Przedstawiciele powiatów wyraźnie podkreślili potrzebę możliwie najszybszego ujednolicenia zasad finansowania pobytu pensjonariuszy skierowanych do domów pomocy społecznej przed i po 2004 roku. Obecnie, spore trudności finansowe dotykają placówki, których większa część pensjonariuszy została skierowana przed 2004 rokiem. Oprócz tego, przedstawiciele powiatów oczekują poszerzenia form organizacyjno-prawnych w jakich prowadzone są domy pomocy społecznej o spółki, tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz stworzenie możliwości prawnej, przekazywania przez jst dotacji do osoby prawnej, prowadzącej taki dom.

Udzielono również jednogłośnego poparcia dla stanowisk konwentów powiatowych dotyczących finansowania zadań samorządu powiatowego. Konieczne są zdecydowane posunięcia zmierzające do stworzenia powiatom możliwości realizowania zadań publicznych na odpowiednim poziomie, a także podejmowanie przedsięwzięć o charakterze prorozwojowym.

Członkowie Zarządu rozdzieli również między sobą obszary zagadnień. Mi przypisane zostały Infrastruktura, Rozwój Lokalny, Polityka Regionalna oraz Środowisko.

W sprawach bieżących omówiliśmy m.in. pismo do ministra Sławomira Nowaka o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do doprecyzowania ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz zmiany art. 42 Kodeksu karnego w zakresie dostosowania zasad prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania praw jazdy.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Jutro cały dzień w Warszawie na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Sporo projektów ustaw do zaopiniowana, miejmy nadzieję, że samorządowi racjonalizm po raz kolejny będzie górą :)

Porządek posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

w dniu 29 maja 2013 r.

 1. 1.       Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Gospodarki)wysłano dn. 30.04.2013 r.
 2. 2.       Informacja Współprzewodniczących Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych nt. spełniania przez jednostki samorządu terytorialnego (na podstawie wieloletnich prognoz finansowych) art. 243 ustawy o finansach publicznych. (Temat z posiedzenia zespołu ds. systemu finansów publicznych).
 3. 3.       Projekt Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego)wysłano dn. 19.04.2013 r.
 4. 4.       Projekt Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020. Aktualizacja na lata 2013-2020 (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego)wysłano dn. 6.05.2013 r.
 5. 5.       Projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego)wysłano dn. 30.04.2013 r.
 6. 6.       Projekt Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego)wysłano dn. 8.05.2013 r.
 7. 7.       Projekt zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) wysłano dn. 13.05.2013 r.
 8. 8.       Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne, ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Ministerstwo Środowiska) wysłano dn. 24.04.2013 r.
 9. 9.       Projekt założeń ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej)wysłano dn. 20.03.2013 r.
 10. 10.   Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę – wysłano dn. 9.05.2013 r.
 11. 11.   Projekt rozporządzenia Ministrów Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej); dot. strefy płatnego parkowania wysłano dn. 19.04.2013 r.
 12. 12.   Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;  dot. strefy płatnego parkowania  – wysłano dn. 19.04.2013 r.
 13. 13.   Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów wysłano dn. 22.04.2013 r.
 14. 14.   Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych – wysłano dn. 22.04.2013 r.
 15. 15.   Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji wysłano dn. 24.04.2013 r.
 16. 16.   Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach – wysłano dn. 6.05.2013 r.
 17. 17.   Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wysłano dn. 6.05.2013 r.
 18. 18.   Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach PROW na lata 2007-2013 – wysłano dn. 20.05.2013 r.
 19. 19.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów  zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego – wysłano dn. 17.05.2013 r.
 20. 20.   Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ministerstwo Finansów) – wysłano dn. 6.05.2013 r.
 21. 21.   Projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów )– wysłano dn. 14.05.2013 r.
 22. 22.   Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie  utworzenia Rejestru  Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych – wysłano dn. 11.04.2013 r.
 23. 23.   Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Ogólnopolskiego Rejestru Patologii Kardiologicznych u Płodów – wysłano dn. 17.04.2013 r.
 24. 24.   Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie  utworzenia Ogólnopolskiego Rejestru Kardiologiczno-Kardiochrurgicznego Przezcewnikowych Implantacji Zastawek Aortalnych PO-TAVI – wysłano dn. 18.04.2013 r.
 25. 25.   Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji – wysłano dn. 18.04.2013 r. Nowy Tekst wysłano dn. 16.05.2013 r.
 26. 26.   Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego – wysłano dn. 30.04.2013 r.
 27. 27.   Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego – wysłano dn. 30.04.2013 r.
 28. 28.   Projekt Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 (Kancelaria Prezesa RM) –  wysłano dn. 13.05.2013 r.
 29. 29.   Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – wysłano 20.05.2013 r.
 30. 30.   Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – wysłano dn. 20.05.2013 r.
 31. 31.   Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborówwysłano dn. 29.04.2013 r.
 32. 32.   Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie  kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego - wysłano dn. 20.05.2013 r.
 33. 33.   Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ministerstwo Edukacji Narodowej) – wysłano dn. 9.05.2013 r.
 34. 34.   Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – wysłano dn. 10.05.2013 r.
 35. 35.   Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)wysłano dn. 20.05.2013 r.
 36. 36.   Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych – wysłano dn. 9.05.2013 r.
 37. 37.   Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych – wysłano dn. 9.05.2013 r.
 38. 38.   Projekt założeń projektu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)wysłano dn. 15.05.2013 r.
 39. 39.   Projekt Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)wysłano dn. 21.05.2013 r.
 40. 40.   Miejskie (Metropolitalne) Komisje Wspólne.
 41. 41.   Sprawy różne.
  1. A.    Wniosek Zespołu ds. Infrastruktury… do KWRiST o upoważnienie go do wydania opinii wiążącej wobec:
 • projektu rozporządzenia Ministrów Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej); dot. nowych znaków szlaków rowerowychwysłano dn. 6.05.2013 r.
 • projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach; dot. nowych znaków szlaków rowerowych  – wysłano dn. 6.05.2013 r.
 1. B.     Wdrażanie zmian ustawowych w zagospodarowaniu odpadów komunalnych – stanowisko ZMP.
 2. C.     Niedofinansowanie zadań zleconych – stanowisko ZMP.
 3. D.    Wniosek Ministra Środowiska o upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury… do wydania opinii wiążącej wobec projektu założeń projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – pismo MŚ
  z dn. 23 bm.

Zarząd ZPP w obiektywie

[Nie odnaleziono galerii]

Szybki odpoczynek przed Komisją Wspólną

Pierwsze dwa dni tego tygodnia powoli przechodzą do historii. Dwa bardzo aktywne, ale równie pożyteczne dni. Jestem tuż po spotkaniu strony samorządowej przed jutrzejszą Komisją Wspólną. Teraz szybki odpoczynek, a jutro „walka”  o prawa polskiego samorządu.

Pierwszy dzień tygodnia, oprócz umówionych spotkań z mieszkańcami i kierownikami jednostek upłynął głównie pod znakiem Konwentu Starostów Województwa Łódzkiego. W Skierniewicach swoje prelekcje wygłaszali min. Wiceminister Jacek Męcina czy Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska. Obecni byli również niektórzy parlamentarzyści. Jednym z ostatnich punktów spotkania było moje sprawozdanie z prac Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Wtorek rozpoczął się podobnie. Na początek kilka wcześniej zapowiedzianych rozmów, a po 9 wyjazd do Warszawy, gdzie o 11:30 rozpoczęliśmy posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich. Mimo korków w Łodzi i Warszawie udało się dotrzeć na czas. Spotkanie w dużej mierze poświęcone zostało zbliżającemu się wielkimi krokami XVI Zgromadzeniu Ogólnemu Związku Powiatów Polskich. Jeszcze o godzinie 18:00 przetransportowałem się na spotkanie strony samorządowej przed jutrzejszym posiedzeniem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Posiedzenie KWRiST rozpoczynamy jutro o godzinie 10 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Strona rządowa przygotowała spory wachlarz projektów ustaw do przedyskutowania. Niektóre, nie do końca sprzyjające rozwojowi samorządów, zatem zapowiada się długie i emocjonujące posiedzenie.

Rozkład tygodnia

Taki uogólniony zarys nadchodzącego tygodnia. Generalnie, to będzie siedem dni na wysokich obrotach.

Poniedziałek:

-          Od samego rana spotkania z mieszkańcami oraz kierownikami jednostek

-          Konwent Starostów Województwa Łódzkiego w Skierniewicach godz. 9:00

Wtorek:

-          Najpierw kilka umówionych spotkań w urzędzie

-          Zarząd Związku Powiatów Polskich w Warszawie godz. 11:30

-          Spotkanie strony samorządowej, przed środowym posiedzeniem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Teryt. godz. 18

Środa:

-          Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Teryt. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów godz. 10:00

Czwartek

-          Odprawa z naczelnikami Starostwa godz. 8:00

-          Posiedzenia Zarządu Powiatu Łaskiego godz. 15:00

Piątek

-          Cały dzień w wirze urzędowym :)