Facebook

PSL Powiat Łaski

Facebook

Kalendarium

Styczeń 2018
P W Ś C P S N
« mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Galeria

Statystyki

  • Wszystkich wizyt: 152133
  • Dzisiaj wizyt: 4
  • Wszystkich komentarzy: 186

unia europejska

Innowacyjność w spółkach z udziałem Skarbu Państwa

d2O rozwoju innowacji w obszarze Spółek Skarbu rozmawiano podczas konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa. W spotkaniu uczestniczyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

Wiceszefowa resortu mówiła o możliwościach wsparcia działań innowacyjnych z Funduszy Europejskich 2014-20. „Zakładamy, że zwiększenie nakładów na prace B+R przełoży się na większy potencjał w zakresie innowacyjności, a przez to konkurencyjności naszych firm i organizacji badawczych.”

Podnoszenie poziomu innowacyjności gospodarki jest kluczowym celem polityki naszego kraju oraz całej Unii Europejskiej. Jednym z trzech priorytetów unijnej strategii do 2020 r. jest bowiem tzw. wzrost inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy, czyli takiej która nie kopiuje nowoczesnych technologii, lecz je kreuje.

Wiceminister przypomniała, że Polska zobowiązała się do przeznaczenia na działalność B+R w 2020 r. nakładów w wysokości 1,7% PKB. Osiągnięcie tego celu stanowi duże wyzwanie i będzie oznaczało konieczność znaczącej poprawy w stosunku do stanu obecnego, gdyż w 2013 r. wydatki na ten cel wyniosły 0,87% PKB.

Realizacja priorytetów zarządzania w roku 2014

ministerstwoskarbupanstwa-2015logo655Rada Ministrów zapoznała się z dokumentem „Priorytety zarządzania portfelem podmiotów nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa do roku 2015. Raport z realizacji w 2014 r.”, przedłożonym przez ministra Skarbu Państwa.

Głównym celem działań Ministra Skarbu Państwa w 2014 r. było dążenie do wzrostu wartości spółek SP, racjonalizacja nadzorowanego zasobu podmiotów oraz zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, szczególnie w obszarze sektora energetycznego.

Minister Skarbu Państwa opublikował w 2014 r. listę 22 podmiotów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki, w których Skarb Państwa posiada pełną kontrolę, oraz listę 31 podmiotów o istotnym znaczeniu. Wobec pozostałych podmiotów realizowana jest i będzie polityka dalszego ograniczania roli państwa.

W stosunku do podmiotów strategicznych i tych o istotnym znaczeniu – polityka polega na budowaniu i umacnianiu ich długotrwałej wartości poprzez zapewnienie najwyższych standardów nadzoru właścicielskiego, tworzenie synergii biznesowych między spółkami oraz wytyczanie optymalnych strategii rozwojowych.Łączna wartość inwestycji prowadzonych bądź planowanych przez kluczowe spółki SP wyniosła ok. 177,4 mld zł.

Czytaj więcej

Ważne zmiany w Prawie Pracy

organization-582919_1280Sejm przyjął nowelizację kodeksu pracy. Zapobiegnie ona przedłużaniu w nieskończoność umów czasowych. Zmienił się również okres wypowiedzenia dla umów na czas określony.

Rządowy projekt ustawy zmieniającej Kodeks Pracy oraz niektóre inne ustawy, ma na celu wyrównanie warunków pracy osób pracujących w oparciu o umowy na czas określony z pracownikami zatrudnionymi na czas nieokreślony. Projektowane zmiany w Kodeksie Pracy zmierzają przede wszystkim do ograniczenia nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony.

Regułą powinno być zatrudnianie na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony, co odzwierciedla orzecznictwo Sądu Najwyższego i znajduje wyraz w prawie Unii Europejskiej. Celem projektu jest m. in. zmiana mechanizmu ochrony pracownika zatrudnionego na czas określony poprzez wprowadzenie bardziej skutecznego sposobu limitowania tych umów.

Czytaj więcej

Ustawa o ochronie polskiej ziemi uchwalona

OLYMPUS DIGITAL CAMERAObecnie obowiązujące przepisy nie wprowadzają żadnych szczególnych zasad w zakresie obrotu gruntami rolnymi. Aktualnie istniejące instrumenty w postaci prawa pierwokupu oraz prawa nabycia przez Agencję Nieruchomości Rolnych nie są w stanie w pełni realizować celów kształtowania ustroju rolnego państwa.

1 maja 2016 r. skończy się obowiązujący od 2004 r. okres ochronny i obcokrajowcy będą mogli kupować w Polsce ziemię rolną bez specjalnego pozwolenia MSW. Projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ma uniemożliwić spekulacyjny obrót ziemią.

Ustawa uniemożliwia wykup ziemi przez cudzoziemców, ale też zapobiega jej nadmiernej koncentracji w rękach jednego właściciela i powstawaniu wielkich produkcyjnych posiadłości rolnych.

Z drugiej strony zapobiega również rozdrobnieniu ziemi pomiędzy zbyt wielu właścicieli, np. poprzez dziedziczenie przez wszystkich spadkobierców. Preferowane będą gospodarstwa rodzinne – zapewniające utrzymanie całym rodzinom.

Ziemię będą mogli zakupić tylko ci, którzy będą ją uprawiać, jeśli od 5 lat mają meldunek w gminie lub gminie sąsiedniej. Ponadto projekt przewiduje kontrolę środków przeznaczonych na zakup ziemi. Formułuje też wymagania dot. m.in. kwalifikacji zawodowych, jakimi muszą wykazać się kupujący ziemię.

Ustawa przewiduje także zakaz nabywania gruntów dla osób i firm posiadających łącznie powyżej 300 ha oraz 10-letni zakaz obrotu ziemią zakupioną od ANR pod rygorem wysokich kar.

Oczekiwanym jest, że ustawa przyspieszy przemiany agrarne i ograniczy nabywanie nieruchomości rolnych przez osoby nieuprawnione, nabywające je w innych celach niż prowadzenie produkcji rolnej.

Sejm przyjął projekt ustawy „o leczeniu niepłodności”

test-214185_1280Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nie posiadał regulacji prawnych dotyczących „in vitro”. Dotychczas stosowanie tej metody mogło być wykonywane bez żadnych ograniczeń. Brak regulacji wpływa również na wymierne skutki finansowe, nieuchwalenie ustawy skutkowałoby karami finansowymi nałożonymi na Polskę.

Ustawa przewiduje, iż z zabiegów można korzystać po wyczerpaniu innych metod leczenia, które były prowadzone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Metoda in vitro stanowi ostatni element walki z bezpłodnością. Wprowadzono liczne ograniczenia, zakazane będzie m.in.: odpłatne kupno lub sprzedaż zarodków, tworzenie chimer i hybryd, interwencje w celu dokonania dziedzicznych zmian oraz klonowanie zarodków.

Klub PSL proponował ograniczenie finansowania zabiegów in vitro jedynie dla osób pozostających w związku małżeńskim. Ze względu na szczególny charakter łączący te osoby. Rodzina, jako podstawowa komórka społeczna, objęta jest priorytetową ochroną ze strony państwa i powinna posiadać szczególne uprawnienia. Stosowna poprawka została odrzucona przez polityków Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości, którzy głosowali przeciw finansowaniu in vitro wyłącznie dla małżeństw.

Ważną kwestią jest prowadzenie ośrodków leczniczych, które będą musiały uzyskać pozwolenie Ministra Zdrowia na funkcjonowanie. Uchwalone rozwiązania dają gwarancję należytej dbałości o zdrowie ludzkie i zapewnienie odpowiedniej opieki.

Pierwszy tydzień urzędowania w MSP

SONY DSC

Mija pierwszy tydzień mojego urzędowania na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Odbyłem już kilka spotkań z dyrektorami Departamentów Reprywatyzacji i Rekompensat i Mienia Skarbu Państwa oraz prezesami spółek, które nadzoruje.

W międzyczasie Ministerstwo Skarbu odwiedziła Elżbieta Bieńkowska – Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług. W spotkaniu udział wziął minister Karpiński oraz jego zastępcy.

W środę 4 marca br. po raz pierwszy w imieniu Ministra wezmę udział w posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów ds. Europejskich w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jednym słowem praca wre, a z dnia na dzień coraz bardziej wdrażam się we wszystkie powierzone mi obowiązki.

 

10 lat Polski w Unii Europejskiej

10 lat Polski w Unii Europejskiej to dekada spełniania marzeń, zarówno naszego pokolenia, jak i naszych przodków. Marzeń o wolnej, nowoczesnej Polsce. Może nie zawsze jest łatwo, nie zawsze jest tak jakbyśmy tego chcieli( z natury jesteśmy niecierpliwi), ale proces rozwoju i unowocześnienia wolnej Polski trwa i trwać będzie. Przed nami okres programowania 2014-2020, który my Polacy – nie mam co do tego wątpliwości – wykorzystamy w 100%.

Polskę należy modernizować systematycznie, z pełnym poszanowaniem tradycji, z mocnym zakorzenieniem w jej historii, z silnym oparciem o fundament tradycyjnych wartości, które budowały nasz naród przez tysiąc lat.

Dzisiaj mądry polski patriotyzm oznacza szukanie równowagi między potrzebą zmiany, unowocześnienia, a koniecznym szacunkiem dla tradycji, dla historycznie ukształtowanych wrażliwości i przyzwyczajeń. Ten nowoczesny patriotyzm to patriotyzm oparty na pracy na rzecz modernizacji naszej Ojczyzny, przy wykorzystaniu doświadczeń własnych i doświadczeń ciągle integrującej się Europy.

PS. Życzę wszystkim udanego, bardzo słonecznego, długiego weekendu! :)

foto: onet.pl

Historyczna chwila

Polska jest wielkim zwycięzcą szczytu unijnego  - co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Wielkie gratulacje należą się Premierowi oraz całej polskiej delegacji. W czasie kryzysu udało nam się otrzymać jeszcze więcej pieniędzy, niż w poprzedniej perspektywie. To wielki sukces i historyczna chwila, ponieważ za tym środkami podążą strategiczne inwestycję, które będę kolejnym dużymkrokiem, w rozwoju naszego kraju. Niezależnie od tego, kto w danym będzie rządził krajem.

Środki na Wspólną Politykę Rolną w Unii Europejskiej dla wszystkich państw spadły o 10 %, a dla Polski udało się utworzyć mechanizmy, aby budżet ten mógł wzrosnąć o 10 %.

Według przyjętych propozycji mogą nastąpić przeniesienia do 25 % z II filaru na I filar Wspólnej Polityki Rolnej. Dzięki temu płatności bezpośrednie dla polskich rolników zostały obronione i w kolejnych latach powinny osiągnąć poziom średniej unijnej, co było naszym celem w toczących się negocjacjach.

Przesunięte środki będą mogły być uzupełnione z budżetu krajowego, a część zadań dotychczas realizowanych z tego filara będzie sfinansowana środkami z funduszy spójności.

Warto inwestować w rolnictwo, gdyż jest ono naszą szansą na dalszy, dynamiczny rozwój, bowiem już teraz sprzedajemy ¼ naszej produkcji rolnej zagranicę, a osiągane dodatnie saldo tej wymiany wynosi ponad 3,5 mld euro. To sektor, która osiąga wyniki, dzięki którym uzyskujemy nadwyżki przy jednoczesnym utrzymaniu setek tysięcy miejsc pracy w kraju.