Facebook

PSL Powiat Łaski

Facebook

Kalendarium

Styczeń 2018
P W Ś C P S N
« mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Galeria

Statystyki

  • Wszystkich wizyt: 152133
  • Dzisiaj wizyt: 4
  • Wszystkich komentarzy: 186

rada powiatu łaskiego

XVII sesja Rady Powiatu Łaskiego

9W poniedziałek 23 listopada odbyła się XVII sesja Rady Powiatu Łaskiego w trakcie której Radni głosowali następujące uchwały:

1. W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2015 – 2028.

2. Zmieniającą uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łaskiego na 2015 rok.

3. W sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2015 rok .

4. W sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016” .

9. W sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łaskiego w 2016 r. .

Jednym z ostatnich punktów było przyjecie przez Radnych informacji o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek za poprzedni rok szkolny. Informacja przyjęta jednogłośnie.

Rada Powiatu rozpoczęła pracę w kadencji 2014-2018

W 27 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Łaskiego w kadencji 2014-2018. Rozpoczęła się ona od złożenia ślubowania i wyborów Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego.

Funkcję Przewodniczącego radni w głosowaniu tajnym powierzyli Teresie Wesołowskiej, natomiast Wiceprzewodniczącego Tomaszowi Dronce, po czym rozszerzono porządek obrad I sesji o wybory Starosty Łaskiego, Wicestarosty oraz Członków Zarządu Powiatu Łaskiego.

Po głosowaniach Starostą Łaskim wybrany ponownie został Cezary Gabryjączyk. Funkcję Wicestarosty w tej kadencji pełnił będzie Marek Krawczyk, a skład Zarządu uzupełnią również Stanisław Manias, Marek Jan Krawczyk oraz Dariusz Polak.

W trakcie sesji zgłoszone zostały również pierwsze interpelacje. Oprócz radnych i przedstawicieli jednostek Powiatu Łaskiego w sesji udział wzięli również licznie zaproszeni goście, w tym m.in. Poseł na Sejm RP Mieczysław Marcin Łuczak oraz Poseł na Sejm RP Krystyna Ozga.

04 grudnia br. odbyła się druga sesja Rady Powiatu Łaskiego, na której wybrano składy następujących komisji: Gospodarki, Finansów i Budżetu; Oświaty i Kultury; Porządku Publicznego; Rewizyjnej; Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.

 

Sesja Rady Powiatu z przyjaznym urzędem w tle

1

W poniedziałek 29 września br. odbyła XLVII sesja Rady Powiatu Łaskiego.

W trakcie posiedzenia radni zabezpieczyli środki finansowe na inwestycje planowane do realizacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Oprócz tego Rada Powiatu Łaskiego podjęła m.in. uchwały zmieniające: Regulamin Używania Sztandaru Powiatu Łaskiego oraz uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łaskiego.

Radni dokonali również zmian w budżecie na 2014 rok, podjęli uchwałę w sprawie pomocy finansowej Gminie Łask oraz przyjęli informację z wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za I półrocze 2014 r.

W trakcie sesji Starosta Łaski, Cezary Gabryjączyk zaprezentował statuetkę przyznaną w plebiscycie „Urząd przyjaznym mediom i społeczeństwu” organizowanym przez Warszawską Grupę Doradców PR oraz serwis RegioPortal.

Plebiscyt jest organizowany po raz drugi. Celem jest poprawienie kontaktów urzędów ze społecznościami gminnymi i dziennikarzami lokalnymi oraz nagrodzenie samorządowców, którzy wprowadzili w urzędach wysokie standardy komunikacji społecznej, w tym obsługi klienta.

 

PSL zaakceptowało kandydatów do Rady Powiatu Łaskiego

10612877_485669564869406_6698227174443914729_n17 września br. w Łasku odbyło się Powiatowa Konwencja Wyborcza PSL, która zatwierdziła listy kandydatów w nadchodzących wyborach samorządowych.

- Uczestnicy konwencji zaakceptowali listy kandydatów do Rady Powiatu Łaskiego oraz kandydatów, którzy będą reprezentowali nasz powiat w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego – mówi Cezary Gabryjączyk, Starosta Łaski i Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Łasku.

Kolejność miejsc na listach do Rady Powiatu Łaskiego ustali wkrótce Prezydium Zarządu.

- Przy ustalaniu listy kandydatów na radnych powiatowych staraliśmy się dobrać osoby tak, by wyborcom zaproponować najlepszych samorządowców, ludzi sprawdzonych i z doświadczeniem. Ale nie brakuje również młodych i perspektywicznych osób chcących pracować na rzecz naszego powiatu – tłumaczy Gabryjączyk.

I tak, oprócz Starosty Łaskiego na listach PSL znajdą się również m.in.: Teresa Wesołowska – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Łaskiego, Halina Wawrzyniak-Licha – dyrektor ZSO w Kolumnie, Paweł Blachowski – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi mieszkający w Rokitnicy, Jerzy Skorek – prezes OSM w Łask, Stanisław Manias – członek Zarządu Powiatu Łaskiego, Barbara Karasińska – radna Rady Powiatu Łaskiego czy Tomasz Fraszka – Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi.

Kandydatami do Sejmiku Województwa Łódzkiego będą natomiast Małgorzata Ziarnowska oraz Krzysztof Graczyk.

W trakcie konwencji przedstawiono również kandydatów, którzy ubiegać się będą o funkcje gospodarzy w poszczególnych gminach. W Łasku, kandydatem PSL na Burmistrza będzie wspomniana wcześniej Teresa Wesołowska. W Wodzieradach o reelekcję ubiegać będzie się urzędujący wójt Bożena Płonek. W Sędziejowicach Ludowcy postawili na Marka Krawczyka, który w poprzedniej kadencji pełnił funkcje radnego powiatu i członka zarządu. W gminie Buczek z komitetu strażackiego z którym związany jest od początku swojej przygody z samorządem, wystartuje obecny wójt Bronisław Węglewski – członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.

- Cały czas pracujemy również nad kandydatem na wójta w gminie Widawa. Pod koniec września powinniśmy mieć więcej do powiedzenia w tej kwestii – tłumaczy Gabryjączyk.

W PSL listy do rad gmin i powiatów oraz kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zatwierdzają lokalne konwencje niższych szczebli partyjnych. Wcześniej odbyły się konwencje gminne, które zaakceptowały listy do rad gmin i kandydatów na wójtów i burmistrza.

Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. Listy kandydatów na radnych można zgłaszać do 7 października, a kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – do 17 października.

Teresa Wesołowska to radna jak należy

P1170857

Niedawno zakończył się nasz plebiscyt pt. „Radna jak należy” prowadzony przez tygodnik „Mój Łask”. Najwięcej głosów zdobyła wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Łaskiego Teresa Wesołowska z PSL. Serdecznie gratulujemy sukcesu naszej Koleżance!

Teresa Wesołowska jest radną powiatową od 2006 roku. W wyborach w 2006 uzyskała mandat radnej, choć startowała z odległej, szesnastej pozycji na liście. W wyborach w 2010 roku uzyskała 348 głosów. W obecnej kadencji przewodniczyła Komisji Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu. Od stycznia tego roku jest wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.

Budżet Powiatu Łaskiego na 2014 rok

Na ostatniej w 2013 roku sesji Rady Powiatu Łaskiego, która odbyła się 30 grudnia, radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2014 rok.

Dochody budżetu Powiatu Łaskiego na 2014 rok to kwota 40.199.953 zł, w tym dochody majątkowe 1.081.000 zł. W porównaniu do 2013 roku wpływy zwiększyły się o 2.193.740 zł, co stanowi 5,8 %

Na dochody ogółem składają się:

  • dochody własne 12 975 502 zł 32,28 %
  • subwencje 18 548 785 zł 46,14 %
  • dotacje 6 972 933 zł 17,35 %
  • pozostałe dochody i środki pozyskane 1 702 733 zł 4,23 %

Razem 40 199 953 zł 100 %

W ramach planowanych dochodów własnych wpływy z udziałów w podatku dochodowym w wysokości 7.408.981 zł – stanowią 18,43 % ogółu i są wyższe o 394.000 zł w porównaniu do 2013 r. Natomiast wysokość subwencji ogólnej – która stanowi prawie połowę dochodów Powiatu – jest niższa o 4,27 % w odniesieniu do wielkości z roku ubiegłego, w tym subwencja oświatowa jest niższa o 4,95 %, czyli o 790.000 zł. Planowane wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej ustalone zostały na poziomie subwencji oświatowej. W opracowaniu jest koncepcja związana z reorganizacją oświaty, która ma doprowadzić do lepszego wykorzystania bazy lokalowej oraz zmniejszenia kosztów osobowych i wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem placówek oświatowych.

Wydatki budżetu Powiatu Łaskiego to 38 401 075 zł, w tym wydatki majątkowe 2 322 391 zł. Natomiast w 2013 roku wydatki stanowiły kwotę 37.538.567 zł, czyli były mniejsze od obecnie planowanych o 862.508 zł.

W związku z realizacją programu naprawczego w 2014 roku nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne to kwota 1.746.391 zł i dotyczy przede wszystkim przebudowy drogi Nr 2319E Łask, ul. Batorego (wartość zadania do realizacji w 2014 r. to kwota 1 376.500 zł (w tym 705 000 zł to dotacja celowa z Gminy Łask) oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 2310E Sędziejowice-Buczek na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 483 do obiektu mostowego tj. na długości 410 m, ul. Zielona w Buczku (wartość zadania do realizacji w 2014 r. to kwota 355.566 zł, w tym 245.000 zł to dotacja celowa z Gminy Buczek )

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zostanie zakupiony autobus do przewozu osób niepełnosprawnych za 240.000 zł, w tym 150.000 zł to dofinansowanie z PFRON.

Natomiast w ramach wydatków bieżących zaplanowano do realizacji:

- Remont i adaptacja pomieszczeń dworu w Ostrowie ( XX w.) na cele

kulturalne – renowacja wraz z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej

i drzwiowej. 188.790 zł oraz w ramach dotacji majątkowych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

 - Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem dla PINB w Łasku

4.000 zł

- Zakup sprzętu elektronicznego i łączności (…) dla KPPSP w Łasku 7.000 zł

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków na poszczególne rodzaje działalności przeznaczone zostały środki jak niżej:

• oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 15.554.021 zł 40,50 %

• drogi publiczne powiatowe 3 866 158 zł 10,07 %

• administracja publiczna 5.556.393 zł 14,47 %

• pomoc społeczna i pozostałe zadania polityki społecznej 4.347.541 zł 11,32 %

• bezpieczeństwo publiczne 3.486.050 zł 9,08 %

• ochrona zdrowia 3.509.270 zł 9,14 %

• obsługa długu i poręczeń 640.269 zł 1,67 %

• działalność usługowa 505.300 zł 1,31 %

• rezerwy 413.474 zł 1,08 %

• pozostałe wydatki 522.599 zł 1,36 %

Razem 38 401 075 zł 100 %

Prognozujemy, że na 31 grudnia 2014 roku dług Powiatu będzie stanowił kwotę 26.703.188 zł, czyli 46,04 % planowanych dochodów po uwzględnieniu wyłączeń z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, czyli spłat raty pożyczki z budżetu państwa. Natomiast wskaźnik dotyczący obsługi długu w 2014 roku stanowi 2,86 %.

Budżet 2014 r. oraz prognozowany na kolejne lata zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniają skutki finansowe dla budżetu Powiatu Łaskiego związane z przekształceniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i przejęciem zobowiązań szpitala, a także z tytułu zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa. Po uwzględnieniu powyższego w latach 2014-2028 spełniona została zasada z art. 242 ustawy o finansach publicznych – czyli prognozowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, a z nadwyżki operacyjnej będą spłacone przejęte zobowiązania zaliczane do długu oraz raty kredytów i pożyczki z budżetu państwa.

Począwszy od 2014 r. dla jst obliczany jest indywidualny wskaźnik maksymalnego obciążenia budżetu z tytułu spłaty długu. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2014-2028 prognozowane obciążenia budżetów Powiatu Łaskiego spłatą długu są poprawne, czyli niższe od wskaźnika maksymalnego ustalonego dla danego roku budżetowego.

Jednak należy pamiętać, że realizacja budżetu 2014 r. i w kolejnych latach musi uwzględniać założenia prowadzonego postępowania naprawczego oraz postanowienia wynikające z umowy pożyczki zawartej 8 listopada 2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa a Powiatem Łaskim.

Projekt budżetu Powiatu Łaskiego na 2014 rok został zaopiniowany pozytywnie przez RIO w Łodzi, co potwierdza uchwała Nr I/236/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu Łaskiego na 2014 rok.

Również wpłynęła pozytywna opinia RIO w Łodzi w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej wyrażona w uchwale Nr I/2135/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Łaskiego. Ponadto projekty budżetu oraz WPF zostały omówione na wszystkich komisjach Rady Powiatu Łaskiego i otrzymały opinię pozytywną.

Budżet na 2014 rok przekazany Przewodniczącemu

W piątek, 15 listopada 2013 r. przekazałem na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego Andrzeja Banaszczyka i Wiceprzewodniczącego Grzegorza Czyżaka projekt budżetu Powiatu Łaskiego na nadchodzący rok. Po przekazaniu budżetu przewodniczącemu, pracę nad dokumentem i jego ostatecznym kształtem rozpocznie Rada Powiatu Łaskiego.

W spotkaniu na którym oficjalnie przekazałem dokument udział wzięli również: Wicestarosta Łaski Wojciech Sikora oraz Skarbnik Powiatu Łaskiego Dorota Cieślak. Dzień wcześniej, projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Łaskiego.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, organ wykonawczy ma obowiązek złożyć projekt budżetu do 15 listopada do przewodniczącego organu uchwałodawczego.

XXXVI Sesja Rady Powiatu (video)

Teresa Wesołowska kandydatem na Burmistrza Łasku

Zarząd Miejsko-Gminny PSL w Łasku na posiedzeniu w dniu 3 października 2013 r. podjął uchwałę o wyznaczeniu kandydata na Burmistrza Łaska w nadchodzących wyborach samorządowych. Naszym kandydatem w tych wyborach będzie Koleżanka Teresa Wesołowska.

Teresa, nieprzerwanie od 2006 roku pełni funkcję Radnej Powiatu Łaskiego. W wyborach w 2006 uzyskała mandat radnej, mimo, że startowała z dość odległej, szesnastej pozycji na liście. Jako przewodnicząca Komisji Transportu, Rolnictwa i Leśnictwa wykazała się rzetelną i sumienną pracą, co zaowocowało ponownym wyborem do Rady Powiatu. W wyborach w 2010 roku Teresa uzyskała 348 głosów i z woli wyborców ponownie objęła mandat radnej. W trwającej kadencji przewodniczy Komisji Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu.

Przez cały okres swojej pracy zawodowej Teresa związana jest z oświatą. Obecnie pracuje jako nauczycielka w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie. Wcześniej, z powodzeniem pracowała jako dyrektorka szkoły w Wiewiórczynie oraz w Łopatkach.

Przekonany jestem, że znając doskonale sytuację gminy i Powiatu Łaskiego świetnie poradzi sobie w funkcji Burmistrza Łasku w przypadku wygranej. Życzę Teresie sukcesów i trzymam za nią kciuki.

Na wysokich obrotach

Jutro jeden z tych dni, które rozpoczynam bardzo, bardzo wcześnie i kończę równie bardzo późno.

9.00 – sesja Rady Gminy Buczek (ze względu na planowaną wspólną inwestycję drogową, pozwolę sobie osobiście wybrać na posiedzenie)

12.00 – spotkanie z Krystianem Zięciem z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku (omówienie zasad współpracy przy Łaskim Dniu Onkologii, więcej szczegółów na temat temat wkrótce)

13.00 – posiedzenie Zarządu Powiatu Łaskiego (Po posiedzeniu prześlemy do mediów oświadczenie odnoszące się do petycji złożonej w ubiegłym tygodniu na ręce Pani Sekretarz. Oświadczenie będzie również wywieszone na tablicy ogłoszeń przed Starostwem)

14.00 – XXX Sesja Rady Powiatu Łaskiego (według porządku obrad)