Facebook

PSL Powiat Łaski

Facebook

Kalendarium

Styczeń 2018
P W Ś C P S N
« mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Galeria

Statystyki

  • Wszystkich wizyt: 152133
  • Dzisiaj wizyt: 4
  • Wszystkich komentarzy: 186

rada powiatu

V sesja Rady Powiatu Łaskiego

Przewodnicząca Rady Powiatu Łaskiego Teresa Wesołowska zwołuje V sesję Rady Powiatu Łaskiego, która odbędzie się w dniu 09 lutego 2015 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad: 
http://www.lask.com.pl/aktualnosci/V-sesja-Rady-Powiatu-%C5%81askiego.aspx

Uroczysta Sesja Rady Powiatu Łaskiego

Ostatnia Sesja2W dniu 6 listopada br. odbyła się ostatnia w kadencji 2010-2014, Sesja Rady Powiatu Łaskiego.

Radni podjęli m.in. uchwały dotyczące zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2014 rok, uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędy Pracy w Łasku czy ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łaskiego. Przyjęto również Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.

Na zakończenie, sesję podsumował Przewodniczący Andrzej Banaszczyk, a następnie Starosta Łaski Cezary Gabryjączyk dokonał podsumowania czteroletniej pracy Zarządu i Rady Powiatu Łaskiego. Obaj panowie jednomyślnie wskazali oddłużenie szpitala w Łasku jako najważniejszego osiągnięcia tej kadencji.

Na zakończenie sesji radni otrzymali pamiątkowe statuetki oraz dyplomy z podziękowaniami za czteroletnią pracę na rzecz samorządu powiatowego.

 

Pełne listy kandydatów PSL do Rady Powiatu Łaskiego

cropped-baner-pusty16 października br. osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego PSL zarejestrowała pełne listy kandydatów do Rady Powiatu Łaskiego.

 Hasło tegorocznej kampanii wyborczej brzmi: „Samorząd. Tu zaczyna się Polska”, dlatego z całą odpowiedzialnością podchodzimy do tych wyborów i wystawiamy tylko rzetelnych i sprawdzonych ludzi!

Okręg nr 1:

1. Cezary Gabryjączyk
2. Teresa Wesołowska
3. Halina Wawrzyniak
4. Marek Aulak
5. Renata Skrzypek
6. Wiesław Kubiak
7. Włodzimierz Blachowski
8. Iwona Grossman – Graczyk
9. Urszula Gołębiowska
10. Janusz Sobotkowski
11. Czesława Knul
12. Małgorzata Rędzikowska
13. Roman Janiszewski
14. Dorota Grobelna
15. Jerzy Skorek
16. Jerzy Ludwisiak
17. Dariusz Krzyczmanik
18. Marian Przybylski

Okręg nr 2:

1. Barbara Karasińska
2. Jerzy Gawlik
3. Stanisław Manias
4. Marek Krawczyk
5. Dariusz Polak
6. Sławomir Walczak
7. Mieczysław Skrzypczyński
8. Katarzyna Małolepsza
9. Zbigniew Parzybut
10. Zdzisław Sychniak
11. Jarosław Pokorski
12. Elżbieta Klatkowska
13. Justyna Skowronek
14.Anita Choińska
15. Agnieszka Gawlik
16. Tomasz Fraszka

Podpisane umowy na Batorego i Anielin – Borszewice

1

W tym tygodniu podpisaliśmy umowę na dalszą przebudowę ul. Batorego w Łasku od ulicy Spółdzielczej do alei Niepodległości.

W wyniku oszczędności przetargowych wykonany zostanie również odcinek od ul. Spółdzielczej w kierunku Osiedla Przylesie, do odcinka przebudowanego w ubiegłym roku. Wszystko wskazuje więc na to, że jeszcze w tym roku pomyślnie zakończymy remont całej ulicy Batorego.

Wykonawca inwestycji, firma SKANSKA przewiduje zakończenie prac do 30 października br.

Ponadto, podpisaliśmy również umowę na wykonanie kilometrowego odcinka drogi Anielin – Borszewice dzięki środkom zewnętrznym pozyskanym z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Będzie to przedłużenie wykonanej w ubiegłym roku drogi przez Anielin. Remont obejmie podbudowę i nowy asfalt oraz wykonanie odwodnienia.

Spółka dzierżawiąca łaski szpital inwestuje w rozwój placówki

kliknij na artykuł, żeby powiększyć (źródło: Dziennik Łódzki)

Restrukturyzacja Szpitala w Łasku – krok po kroku

1) 7 lipca 2011 r. – podjęcie uchwały intencyjnej przez Radę Powiatu Łaskiego

w sprawie przyjęcia kierunków i zmian funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku, która zakładała, że zmiany funkcjonowania polegać będą na wyłonieniu podmiotu prowadzącego niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, celem przejęcia świadczeń zdrowotnych po zmienionym organizacyjnie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łasku, w oparciu o wydzierżawiony zespół składników majątkowych.

2) 9 luty 2012 r. – podjęcie uchwał przez Radę Powiatu Łaskiego o:

- wydzierżawieniu nieruchomości na 20 lat,

- wydzierżawieniu ruchomości na lat 5,

- o nadaniu Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasku

w zakresie 3-ch Poradni pozostających przy SP ZOZ-ie w Łasku.

3) 21 marca 2012 r. – wdrożenie procedury przetargowej, zamieszczono w prasie ogłoszenie

o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy, po upływie ustawowych terminów była możliwość zamieszczenia ogłoszenia w prasie o przetargu ograniczonym skierowanym do podmiotów posiadających wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

z osobowością prawną, dotyczącym dzierżawy nieruchomości na 20 lat i ruchomości na 5 lat. Ogłoszenie o przetargu ukazało się w prasie ogólnopolskiej w dniu 4 maja 2012 r. Termin składania ofert upłynął w dniu 4 czerwca 2012 r. o godz. 12.00.

4) 6 czerwca 2012 r. – rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę.

Przetarg wygrała firma Centrum Dializa Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 27, 41-200 Sosnowiec.

Firma zaproponowała następujące warunki:

- wysokość czynszu dzierżawnego nieruchomości 210 000,00 zł (brutto) miesięcznie,

- wysokość czynszu dzierżawnego ruchomości 40 000,00 zł (brutto) miesięcznie,

- inwestycje, remont i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną – zgodnie z preliminarzem

i harmonogramem o wartości 42 714 000,00 zł (brutto), w tym dostosowanie przedmiotu dzierżawy tj. budynków i urządzeń do przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

02 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158

z późn. zm.),

- gwarancja zatrudnienia pracowników minimum 12 miesięcy od daty przejęcia.

5) 25 czerwca 2012 r. – zawarcie umowy dzierżawy pomiędzy Centrum Dializa Sp. z o.o.,

a Powiatem Łaskim i Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łasku.

6) 01 lipca 2012 r. – rozpoczęcie działalności Centrum Dializa Sp. z o.o.

w wydzierżawionych pomieszczeniach.

„Mały” SP ZOZ realizuje działalność leczniczą w zakresie Poradni Dermatologicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradnia leczenia Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu.

7) 31 stycznia 2013 r. – podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Łaskiego

Nr XXVIII/255/13 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łaskiego do podjęcia czynności zmierzających do przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz do uzyskania pożyczki z budżetu państwa.

8) 12 luty 2013 r. – podjęcie uchwały przez Zarząd Powiatu Łaskiego Uchwałę Nr 314/13

w sprawie powołania Zespołu ds. przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, którego jednym z zadań było przygotowanie harmonogramu w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz monitorowania procesu przekształcenia.

9) 13 luty 2013 r. – złożony został wniosek do Ministra Finansów o udzielenie Powiatowi Łaskiemu pożyczki z budżetu państwa na kwotę 29 mln zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań SP ZOZ w Łasku.

10) 18 luty 2013 r. –Zarząd Powiatu Łaskiego zatwierdził harmonogram przekształcenia

SP ZOZ w Łasku w sp. z o.o. przedłożonego przez powołany Zespół.

W dniu 22 lutego 2013 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. przekształcenia

SP ZOZ w Łasku w sp. z o.o.

11) 4 marca 2013 r. – podjęcie uchwały przez Radę Społeczną SP ZOZ w Łasku

w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

12) 7 marca 2013 r. – Kierownik SP ZOZ w Łasku złożyła „Plan restrukturyzacji SP ZOZ

w Łasku w kontekście spełnienia wymogów wypłacalności spółki”.

13) 7 marca 2013 r. – Rada Powiatu Łaskiego podjęła Uchwałę Nr XXIX/257/13

w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

14) 28 marca 2013 r. – podjęcie przez Radę Powiatu Łaskiego Uchwały

Nr XXX/266/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2013-2028. W WPF zostały określona przedsięwzięcia do realizacji w latach

2013-2020 wraz z częścią opisową, przedstawiającą szczegółowo kwoty rozchodów, dochodów oraz wydatków w rozbiciu na poszczególne jednostki i lata, uwzględniając przy tym planowane spłaty rat pożyczki z budżetu państwa.

15) 28 marca 2013 r. – podjęcie przez Radę Powiatu Łaskiego Uchwały Nr XXX/265/13

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na spłatę zobowiązań przejętych

w związku z przekształceniem SP ZOZ w Łasku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

16) 24 kwietnia 2013 r. – podjęcie Uchwały przez Radę Powiatu Łaskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na własność w formie aportu nieruchomości zabudowanej położonej w Łasku przy ul. Warszawskiej 62, stanowiącej własność Powiatu Łaskiego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstanie na skutek przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku, przekazana została zabudowana działka nr 1/20 o pow. 0,0960 ha położona w obrębie piętnastym miasta Łask, przy ul. Warszawskiej 62, stanowiąca część większej nieruchomości dla której w Sądzie Rejonowym w Łasku założona jest Księga Wieczysta SR1L/00006409/7.

Zarząd Powiatu Łaskiego określił kapitał zakładowy „Powiatowego Zespołu Poradni w Łasku” sp. z o.o. na kwotę 379.000,00 zł.

17) 2 września 2013 r. – podjęcie Uchwały przez Radę Powiatu Łaskiego w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na spłatę zobowiązań przejętych w związku

z przekształceniem SP ZOZ w Łasku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

18) 27 września 2013 r. – pismo z Ministerstwa Finansów dotyczące pozytywnie rozpatrzonego wniosku złożonego przez Powiat Łaski na udzielenie pożyczki z budżetu państwa w wysokości 18.940.528,00 zł w ramach postępowania naprawczego.

19) 21 października 2013 r. – podjęcie Uchwały przez Zarząd Powiatu Łaskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku w spółkę

z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Powiatowy Zespół Poradni w Łasku” spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością.

20) 21 października 2013 r. – podjęcie Uchwały przez Zarząd Powiatu Łaskiego w sprawie ustalenia wykazu zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku przejmowanych przez Powiat Łaski.

21) 21 października 2013 r. – podjęcie Uchwały przez Radę Powiatu Łaskiego w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia i przejęcia zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku przez Powiat Łaski.

22) 21 października 2013 r. – pojęcie Uchwały Rady Powiatu Łaskiego w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania pożyczki ze Skarbem Państwa oraz ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki w formie weksli „in blanco” i deklaracji wekslowej.

23) 21 października 2013 r. – podpisanie Aktu przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku w sp. z o.o.

Akt założycielski w formie aktu notarialnego został sporządzony w dniu

21 październik 2013 r. przez Notariusza Konrada Widziszewskiego -Kancelaria Notarialna

w Łodzi przy ul. A. Struga 7 Nr Repertorium A 5105/2013.

24) 22 października 2013 r. – złożono dokumenty do XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi w celu rejestracji Spółki.

25) 31 października 2013 r. – spółka została zarejestrowana w KRS pod nazwą „Powiatowy Zespół Poradni w Łasku” sp. z o.o.

26) 01 listopada 2013 r. – rozpoczęcie działalności przez Spółkę „Powiatowy Zespół Poradni w Łasku” sp. z o.o. Pomimo bardzo rozszerzonego przedmiotu działalności spółki opisanego w akcie założycielskim, spółka obecnie prowadzi swoją działalność w zakresie udzielania świadczeń w następujących poradniach: Poradni Dermatologicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu. Szeroko ujęty przedmiot działalności daje Spółce możliwość rozwijania się i rozszerzania zakresu udzielnych świadczeń nie tylko zdrowotnych.

27) 7 listopada 2013 r. – nadanie Spółce numeru REGON.

28) 13 listopada 2013 r. – nadanie Spółce numeru NIP.

29) 14 listopada 2013 r. – wpływ na konto Powiatu środków finansowych z pożyczki

z budżetu państwa w wysokości 18.940.528,00 zł.

30) 20 grudnia 2013 r. – co do zasady został zakończony proces spłaty zobowiązań

SP ZOZ-u w Łasku przejętych przez Powiat Łaski, poprzez zapłacenie wszystkich wierzytelności, trwają natomiast jeszcze ostateczne rozliczenia z komornikami w zakresie postanowień.

Tydzień na wysokich obrotach

Zapowiada się bardzo aktywny tydzień…

Poniedziałek otworzymy sesją nadzwyczajną Rady Powiatu Łaskiego już o godzinie 8.00 poświęconą przekształceniu SP ZOZ w Łasku w spółkę i dalszej restrukturyzacji pozostałego długu. Po jej zakończeniu odbędzie się również posiedzenie Zarządu Powiatu Łaskiego, na którym podjęte zostaną ostateczne uchwały.

Następnie muszę się bardzo szybko przenieść do Augustowa na bardzo ważne posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Powiatów Polskich. W porządku obrad m.in.:

• Możliwości włączenia samorządów powiatowych w budowę sieci szerokopasmowej w Polsce;

• Przyjęcie stanowiska ZPP w sprawie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw;

• Przyjęcie stanowiska ZPP w sprawie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego;

• Dyskusja na temat propozycji zmian przepisów zmieniających zakres zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych przez samorządy.

We wtorek o godzinie 18.00 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie wezmę udział w spotkaniu ustalającym stanowiska wszystkich korporacji samorządowych przed kolejnym posiedzeniem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

A już w środę, o godzinie 10.00, tym razem w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji rozpoczniemy posiedzenie KWRiST. Po komisji, prawdopodobnie, odbędziemy spotkanie z Prezydium Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego.

Ponadto, w czwartek w Starostwie Powiatowym w Łasku odbędzie się Wojewódzka Konferencja Wydziałów Komunikacji Województwa Łódzkiego. A dzień ten zakończy udziałem w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia „Akcja dla Kolarstwa”, na którym wybrane zostaną nowe władze tej organizacji.

Sprawozdanie za 2013 r. cz. 1

Na XXXIII sesji Rady Powiatu Łaskiego w dniu 27 czerwca 2013 roku radni podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu Łaskiego. Za uchwałą opowiedziało się 14 radnych, od głosu wstrzymał się jeden radny i jeden był przeciwny. Dzisiaj rozpoczynam kilkuczęściowe (pojawiające się w posiadanego wolnego czasu) sprawozdanie.

Dla tych którzy się nie orientują – absolutorium dotyczy finansów publicznych i jest mechanizmem służącym do kontroli wykonywania budżetu przez organ wykonawczy jednostek samorządu terytorialnego i jest dokonywana corocznie przez organy stanowiące tych jednostek. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego Zarządu Powiatu Łaskiego na podstawie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu, zawiera zestawienie dochodów i wydatków  oraz przychodów i rozchodów, które wynikają z ewidencji księgowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

I kilka bardzo ważnych cyferek na zakończenie. Wartości ogółem planu po wprowadzonych zmianach stosownymi uchwałami na 31 grudnia 2012 r. zamknęły się w Powiecie Łaskim ostatecznie kwotami:

- dochody  41.801.693 zł

- wydatki   39.891.317 zł

- przychody 751.055 zł

- rozchody  2.661.431 zł

Dochody zrealizowane to 42.041.376 zł, co stanowi 100,6% planu, w tym:

- dochody własne 13.326.959 zł

- subwencje 19.535.655 zł

- dotacje  7.461.665 zł

- środki pozyskane 1.717.097 zł

Natomiast planowane wydatki zrealizowano na kwotę 37.631.987 zł, co stanowi 94,3% planu, w tym:

- wydatki majątkowe 1.555.164 zł

- wydatki bieżące 36.076.823 zł

Zarządu Powiatu Łaskiego z absolutorium !

Dziękuję Radzie Powiatu za udzielone w miniony czwartek absolutorium jako mały, własny sukces, ale i sukces całego Zarządu Powiatu Łaskiego. Wynik czwartkowego głosowania motywuje do dalszych działań i dalszej pracy i jednocześnie, podsumowuje wysiłek całego, 2012 roku.

Dziękuje za wspólną pracę całemu Zarządowi, wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego, a także wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. Bez tej kadry, stały rozwój naszego powiatu, byłby niemożliwy.

Warto podkreślić również bardzo dobrą współpracę z przedsiębiorcami, przedstawicielami środowiska kultury i sztuki, sportu, wpływającą pozytywnie na promocję naszego regionu i którym również serdecznie dziękuję!W czwartek sesja

W najbliższy czwartek  (07 marca 2013 r.) o godz. 1400  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku odbędzie się XXIX sesja Rady Powiatu Łaskiego.

W porządku obrad min. Program Postępowania Naprawczego Powiatu Łaskiego i przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Będą również zmiany osobowe w składzie poszczególnych komisji stałych w związku z zaprzysiężeniem nowej radnej.

Więcej szczegółów na stronie Powiatu Łaskiego