Facebook

PSL Powiat Łaski

Facebook

Kalendarium

Styczeń 2018
P W Ś C P S N
« mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Galeria

Statystyki

  • Wszystkich wizyt: 152133
  • Dzisiaj wizyt: 4
  • Wszystkich komentarzy: 186

konkurs

Nagrodzeni za „Pocztówkę z Wakacji”

113 października br. w Starostwie Powiatowym w Łasku odbyło się oficjalne wręczenie nagród dla laureatów konkursu fotograficznego „Powiatowa Pocztówka z Wakacji 2”. Wręczenia dyplomów i nagród rzeczowych dokonałem osobiście.

Przypomnijmy – do konkursu zgłoszono w sumie 13 fotografii ukazujących walory krajobrazowe powiatu łaskiego. Najwięcej głosów otrzymało zdjęcie nadesłane przez Pana Alana Piechola z Pruszkowa (664głosy). Drugie miejsce zajęła Pani Sylwia Balcerzak z Woli Wężykowej. Na ostatnim miejscu podium znalazła się fotografia Pani Aleksandry Malinowskiej z Luciejowa.

Po-świąteczna niespodzianka

Przychodzę we wtorek rano do pracy, dostaję do ręki zaległe wydanie Dziennika Łódzkiego, a tam – taka, miła niespodzianka. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko podziękować za wszystkie oddane już na starcie plebiscytu głosy i te, które oddadzą Państwo w następnych dniach! :) Żeby oddać głos na moją osobę w plebiscycie Dziennika Łódzkiego wystarczy wysłać SMS o treści „LASK.1″ na numer 72355.

gabryjaczyk

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2014 r. realizacji zadań w sferze sportu

 Zarząd Powiatu Łaskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2014 r. realizacji zadań w sferze sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

1. Zadanie polega na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego.

2. Na realizację zadania przeznacza się kwotę 20 000 zł.

3. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku gdy zaistnieje konieczność zmiany budżetu powiatu w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Ofertę realizacji zadania należy złożyć, pod rygorem nieważności, na obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru dotyczących realizacji tych zadań oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Druki oferty dostępne są w pokoju nr 7 Starostwa Powiatowego w Łasku ul. Południowa 1 oraz na stronie internetowej Powiatu Łaskiego www.lask.com.pl.

3. Formularz oferty należy wypełnić rzetelnie pod względem formalnym i merytorycznym.

4. Do oferty należy dołączyć

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji lub jego kserokopię,

b) sprawozdanie finansowe (tj. bilans i rachunek zysków i strat) i sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 lub ich kserokopię.

5. Każda strona kserokopii dokumentów dołączanych do oferty powinna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.

6. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty.

7. Kompletne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2014 r. realizacji zadań w sferze sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego”, w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łasku ul. Południowa 1, 98-100 Łask, do 19 lutego 2014 r. (środa) do godz.15.00.

8. W przypadku złożenia kilku ofert przez jednego oferenta, każda oferta powinna być złożona oddzielnie.

9. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Łasku.

10. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW ORAZ WZÓR OFERTY NA STRONIE POWIATU ŁASKIEGO 

Ja zagłosowałem! A Ty ?

Wybieramy Powiatową Pocztówkę z Wakacji! :) 

Wszystkie zgłoszone fotografie znajdują się na naszym oficjalnym profilu na portalu facebook. Głosować mogą wszyscy zarejestrowani użytkownicy portalu po przez „kliknięcie” pod wybranym zdjęciem przycisku „lubię to”. Głosowanie potrwa do 23 września 2013 r. do godziny 23:59.

Konkurs: Powiatowa pocztówka z wakacji!

Brawa dla młodzieży

W dniu 7 grudnia 2012 roku w sali konferencyjnej Łaskiego Starostwa Powiatowego odbył się rejonowy etap XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, w którym udział wzięli uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Łaskiego wyłonieni w szkolnych etapach konkursu.

Organizatorami konkursu było Starostwo Powiatowe w Łasku oraz PCK Oddział w Łasku. Konkurs przewidywał odpowiedzi na szereg pytań z zakresu problematyki prozdrowotnej. Trzy pierwsze miejsca zajęły:

I. Dominika Banachowska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku

II. Łucja Kosińska – Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łasku

III. Klaudia Przybylak – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Buczku

Laureatki I i II miejsca zakwalifikowały się do etapu okręgowego konkursu, który odbędzie się 22 marca 2013 r. w Łodzi.

Na zakończenie podziękowałem tym wszystkim zdolnym, młodym ludziom za udział w konkursie oraz wręczyłem pamiątkowe dyplomy i nagrody. Mój podziw był tym większe, że choć z roku na rok wzrasta poziom trudności pytań tej potyczki, to nasza młodzież za każdym razem spisuje się jeszcze lepiej.