Facebook

PSL Powiat Łaski

Facebook

Kalendarium

Styczeń 2018
P W Ś C P S N
« mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Galeria

Statystyki

  • Wszystkich wizyt: 152133
  • Dzisiaj wizyt: 4
  • Wszystkich komentarzy: 186

gabryjaczyk

Jarubas ponownie w Łódzkiem

Adam Jarubas po raz kolejny odwiedzi województwo łódzkie. Tym razem będzie w Sieradzu i Wieruszowie. Zachęcam wszystkich ludowców, sympatyków PSL oraz wszystkich mieszkańców tych miejscowości do wzięcia udziału w spotkaniach z Adamem Jarubasem – moim zdaniem – najlepszym kandydatem na urząd Prezydenta RP

unnamed

O reprywatyzacji na Społecznej Akademii Nauk

fot. Dariusz Iwanski www.iwanski.com.pl foto.iwanski@yahoo.com 601 362 30510 kwietnia br. w auli A-3 Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, przy ulicy Kilińskiego 98 o godzinie 11.00 odbędzie się seminarium zatytułowane „Sposoby realizacji roszczeń reprywatyzacyjnych w ramach obowiązującego prawa”.

W trakcie seminarium wygłoszę prelekcję na temat przejmowania mienia na rzecz Państwa na podstawie dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 roku oraz ustalenia właściwości organów władzy publicznej do rozpatrywania prawidłowości wniosku w zależności od rodzaju mienia, które było przedmiotem przejęcia przez Państwo w trybie nacjonalizacji.

Wręczę również podziękowanie Panu Rektorowi Romanowi Patorze od Wicepremiera Janusza Piechocińskiego z okazji  25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha w przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki.

Budżet na 2014 rok przekazany Przewodniczącemu

W piątek, 15 listopada 2013 r. przekazałem na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego Andrzeja Banaszczyka i Wiceprzewodniczącego Grzegorza Czyżaka projekt budżetu Powiatu Łaskiego na nadchodzący rok. Po przekazaniu budżetu przewodniczącemu, pracę nad dokumentem i jego ostatecznym kształtem rozpocznie Rada Powiatu Łaskiego.

W spotkaniu na którym oficjalnie przekazałem dokument udział wzięli również: Wicestarosta Łaski Wojciech Sikora oraz Skarbnik Powiatu Łaskiego Dorota Cieślak. Dzień wcześniej, projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Łaskiego.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, organ wykonawczy ma obowiązek złożyć projekt budżetu do 15 listopada do przewodniczącego organu uchwałodawczego.

34 projekty zaopiniowane przez KWRiST

34 projekty ustaw i rozporządzeń zaopiniowała na ostatnim posiedzeniu Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W gronie najważniejszych spraw omawianych w trakcie spotkania strony rządowej z samorządową znalazły się m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt został opracowany przez Rządowe Centrum Legislacji. Głównym celem proponowanych regulacji jest modyfikacja pragmatyki zawodowej nauczycieli, która miałyby się efektywnie przekładać na jakość pracy szkół.

W trakcie komisji omawiano także projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz niektórych innych ustaw zgłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Proponowane zmiany przepisów są podyktowane wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Kluczową zmianą miałoby być tutaj ustawowe określenie kryteriów rekrutacji oraz zasad przeprowadzania rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz do publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

Oba projekty przedstawione przez MEN zostały zaopiniowane pozytywnie z uwagami strony samorządowej.

Warto również nadmienić, że pozytywną opinię otrzymało siedem projektów przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a także sześć projektów z zakresu polityki społecznej przygotowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, kierowane przez Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Na zakończenie obrad, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Maciej Janowski przedłożył komisji informację na temat postępu prac związanych z profilem kierowcy, w sprawie którego wielokrotnie interweniowałem.

Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu zaplanowane zostało na 20 listopada br.

Powiat Łaski w czołówce rankingu „Wspólnoty”

 

Magazyn „Wspólnota” opublikował ranking jednostek samorządu terytorialnego pod względem wykorzystania środków unijnych.

W kategorii powiatów, Powiat Łaski został sklasyfikowany na 5. miejscu w Województwie Łódzkim i 30. w skali całego kraju. Wysokie miejsce w rankingu Wspólnoty pokazuje, że pomimo kryzysu, potrafimy skutecznie aplikować o środki z funduszy Unii Europejskiej i dobrze je wykorzystywać!

Ranking obejmował dane odnoszące się do wydatków samorządowych poniesionych w latach 2009-2012 w ramach środków zewnętrznych. Podstawą do przygotowania rankingu były sprawozdania budżetowe JST.

XXXVI Sesja Rady Powiatu (video)

O współdziałaniu jst i zmianach wyborczych na Zarządzie ZPP

W dniach 20-21 października 2013 r. w Augustowie obradował Zarząd Związku Powiatów Polskich. 

Jednym z najważniejszych punktów porządku obrad była dyskusja i przyjęcie stanowiska Związku Powiatów Polskich w sprawie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw.

W trakcie spotkania omówione zostały również zmiany w zasadach przeprowadzania wyborów samorządowych. M.in. zgodnie z wyrokiem NSA z lutego br. nie będzie już możliwości łączenia funkcji radnego z pracą kuratora czy wicekuratora oświaty oraz ławnika sądowego.

Gościem Zarządu był m.in. Kazimierz Bujakowski – Główny Geodeta Kraju, Prezes GUGiK, który otworzył dyskusję na temat propozycji zmian przepisów zmieniających zakres zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych przez samorządy. O możliwości włączenia samorządów powiatowych w budowę sieci szerokopasmowej w Polsce mówił natomiast minister Bogdan Dombrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Zarząd przyjął także projekt budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2014. Projekt ten podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Ogólne Związku.

Tydzień na wysokich obrotach

Zapowiada się bardzo aktywny tydzień…

Poniedziałek otworzymy sesją nadzwyczajną Rady Powiatu Łaskiego już o godzinie 8.00 poświęconą przekształceniu SP ZOZ w Łasku w spółkę i dalszej restrukturyzacji pozostałego długu. Po jej zakończeniu odbędzie się również posiedzenie Zarządu Powiatu Łaskiego, na którym podjęte zostaną ostateczne uchwały.

Następnie muszę się bardzo szybko przenieść do Augustowa na bardzo ważne posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Powiatów Polskich. W porządku obrad m.in.:

• Możliwości włączenia samorządów powiatowych w budowę sieci szerokopasmowej w Polsce;

• Przyjęcie stanowiska ZPP w sprawie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw;

• Przyjęcie stanowiska ZPP w sprawie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego;

• Dyskusja na temat propozycji zmian przepisów zmieniających zakres zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych przez samorządy.

We wtorek o godzinie 18.00 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie wezmę udział w spotkaniu ustalającym stanowiska wszystkich korporacji samorządowych przed kolejnym posiedzeniem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

A już w środę, o godzinie 10.00, tym razem w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji rozpoczniemy posiedzenie KWRiST. Po komisji, prawdopodobnie, odbędziemy spotkanie z Prezydium Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego.

Ponadto, w czwartek w Starostwie Powiatowym w Łasku odbędzie się Wojewódzka Konferencja Wydziałów Komunikacji Województwa Łódzkiego. A dzień ten zakończy udziałem w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia „Akcja dla Kolarstwa”, na którym wybrane zostaną nowe władze tej organizacji.

Przebudowa drogi powiatowej w Anielinie

Zadanie to zostało zrealizowane przez Powiat Łaski, przy udziale środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji gruntów rolnych w 2013 r. Całkowity koszt zadania to 274.094,39 zł, w tym: 172.714,39 zł ze środków Powiatu Łaskiego oraz 101.380,00 zł z budżetu Województwa Łódzkiego.

Cała inwestycja została już rozliczona w Urzędzie Marszałkowskim. Jednocześnie chciałbym podziękować za wysokiej jakości pracę wykonaną przez firmę WŁODAN i dotrzymanie umownego terminu!

Na stronie powiatu, można obejrzeć stan drogi w Anielinie – przed inwestycją i po jej wykonaniu. :)

[Nie odnaleziono galerii]

Powiat Łaski najmniej zadłużonym

Magazyn samorządowy „Wspólnota” opublikował ranking „najbardziej zadłużonych samorządów” w skali całego kraju. Spodziewałem się, że nasza roztropna polityka finansowa i systematyczne wdrażanie Planu Naprawczego Powiatu Łaskiego zapewni nam w nim jedno z czołowych miejsc, ale ostateczne wyniki, okazały się jeszcze bardziej imponujące.

I tak, w skali województwa Powiat Łaski zajął 1. miejsce w gronie najmniej zadłużonych powiatów (4 % zadłużenia w stosunku do naszych dochodów) oraz 16. miejsce w skali całego kraju. Ten wynik to kolejny dowód na to, że wzorowo realizujemy przyjęty na początku tego roku „Program Naprawczy Powiatu Łaskiego”.

Gratulacje należą się również władzom gminy Buczek, która znalazła się na szczycie rankingu gmin najmniej zadłużonych, razem z kilkunastoma innymi gminami z całego kraju.