Facebook

PSL Powiat Łaski

Facebook

Kalendarium

Styczeń 2018
P W Ś C P S N
« mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Galeria

Statystyki

 • Wszystkich wizyt: 152133
 • Dzisiaj wizyt: 4
 • Wszystkich komentarzy: 186

cezary

O reprywatyzacji na Społecznej Akademii Nauk

fot. Dariusz Iwanski www.iwanski.com.pl foto.iwanski@yahoo.com 601 362 30510 kwietnia br. w auli A-3 Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, przy ulicy Kilińskiego 98 o godzinie 11.00 odbędzie się seminarium zatytułowane „Sposoby realizacji roszczeń reprywatyzacyjnych w ramach obowiązującego prawa”.

W trakcie seminarium wygłoszę prelekcję na temat przejmowania mienia na rzecz Państwa na podstawie dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 roku oraz ustalenia właściwości organów władzy publicznej do rozpatrywania prawidłowości wniosku w zależności od rodzaju mienia, które było przedmiotem przejęcia przez Państwo w trybie nacjonalizacji.

Wręczę również podziękowanie Panu Rektorowi Romanowi Patorze od Wicepremiera Janusza Piechocińskiego z okazji  25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha w przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki.

Budżet na 2014 rok przekazany Przewodniczącemu

W piątek, 15 listopada 2013 r. przekazałem na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego Andrzeja Banaszczyka i Wiceprzewodniczącego Grzegorza Czyżaka projekt budżetu Powiatu Łaskiego na nadchodzący rok. Po przekazaniu budżetu przewodniczącemu, pracę nad dokumentem i jego ostatecznym kształtem rozpocznie Rada Powiatu Łaskiego.

W spotkaniu na którym oficjalnie przekazałem dokument udział wzięli również: Wicestarosta Łaski Wojciech Sikora oraz Skarbnik Powiatu Łaskiego Dorota Cieślak. Dzień wcześniej, projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Łaskiego.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, organ wykonawczy ma obowiązek złożyć projekt budżetu do 15 listopada do przewodniczącego organu uchwałodawczego.

34 projekty zaopiniowane przez KWRiST

34 projekty ustaw i rozporządzeń zaopiniowała na ostatnim posiedzeniu Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W gronie najważniejszych spraw omawianych w trakcie spotkania strony rządowej z samorządową znalazły się m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt został opracowany przez Rządowe Centrum Legislacji. Głównym celem proponowanych regulacji jest modyfikacja pragmatyki zawodowej nauczycieli, która miałyby się efektywnie przekładać na jakość pracy szkół.

W trakcie komisji omawiano także projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz niektórych innych ustaw zgłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Proponowane zmiany przepisów są podyktowane wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Kluczową zmianą miałoby być tutaj ustawowe określenie kryteriów rekrutacji oraz zasad przeprowadzania rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz do publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

Oba projekty przedstawione przez MEN zostały zaopiniowane pozytywnie z uwagami strony samorządowej.

Warto również nadmienić, że pozytywną opinię otrzymało siedem projektów przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a także sześć projektów z zakresu polityki społecznej przygotowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, kierowane przez Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Na zakończenie obrad, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Maciej Janowski przedłożył komisji informację na temat postępu prac związanych z profilem kierowcy, w sprawie którego wielokrotnie interweniowałem.

Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu zaplanowane zostało na 20 listopada br.

XXXVI Sesja Rady Powiatu (video)

O współdziałaniu jst i zmianach wyborczych na Zarządzie ZPP

W dniach 20-21 października 2013 r. w Augustowie obradował Zarząd Związku Powiatów Polskich. 

Jednym z najważniejszych punktów porządku obrad była dyskusja i przyjęcie stanowiska Związku Powiatów Polskich w sprawie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw.

W trakcie spotkania omówione zostały również zmiany w zasadach przeprowadzania wyborów samorządowych. M.in. zgodnie z wyrokiem NSA z lutego br. nie będzie już możliwości łączenia funkcji radnego z pracą kuratora czy wicekuratora oświaty oraz ławnika sądowego.

Gościem Zarządu był m.in. Kazimierz Bujakowski – Główny Geodeta Kraju, Prezes GUGiK, który otworzył dyskusję na temat propozycji zmian przepisów zmieniających zakres zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych przez samorządy. O możliwości włączenia samorządów powiatowych w budowę sieci szerokopasmowej w Polsce mówił natomiast minister Bogdan Dombrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Zarząd przyjął także projekt budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2014. Projekt ten podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Ogólne Związku.

Koniec trybu awaryjnego bardzo blisko

W środę 28 sierpnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu w trakcie, którego Wiceminister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zapowiedział zakończenie awaryjnego trybu pracy z profilem kierowcy.

W sprawie problemów związanych z profilem kierowcy wielokrotnie, od marca tego roku, interweniował na każdym posiedzeniu KWRiST. Determinacja i konsekwencja przyniosły nareszcie wymierny efekt. W trakcie środowego spotkania przedstawiciel Ministerstwa poinformował, że do 23 września zostanie utworzone konsorcjum ITS-PWPW, a najpóźniej do 30 listopada problem zostanie rozwiązany. Dzięki temu wszystkie WORD-y będą dysponowały niezbędnym oprogramowaniem i sprzętem do końca listopada.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przedłożyło również harmonogram wprowadzenia w życie tych uzgodnień.

 1. W dniu 28 sierpnia 2013 r. – ITS zawrze z Sygnity S.A. umowę na mocy której wykupione zostanie oprogramowanie na obsługę egzaminów w WORD.
 2. Do dnia całkowitego przejścia wszystkich WORD’ów na system oferowany przez konsorcjum ITS-PWPW, w WORD’ach będzie funkcjonował dotychczasowy system.
 3. Do dnia 23 września 2013 r. powstanie konsorcjum ITS-PWPW.
 4. Do dnia 6 września 2013 r. ustalony zostanie z Dyrektorami WORD’ów harmonogram migracji WORD’ów do systemu PWPW, natomiast sama migracja nastąpi do końca listopada 2013 r.
 5. W konsorcjum ITS-PWPW odpowiedzialny za przygotowanie bazy pytań będzie ITS, za dostarczenie i utrzymanie oprogramowania PWPW.
 6. Przejście WORD’ów na umowy z konsorcjum ITS-PWPW nastąpi najpóźniej do końca 2013 r.
 7. W ramach realizacji umowy na dostawę systemu informatycznego i obsługę WORD w zakresie egzaminu państwowego na prawo jazdy konsorcjum, w miarę możliwości i zgodnie z harmonogramem migracji do systemu PWPW użyczy WORD’om sprzęt komputerowy do obsługi systemu teleinformatycznego.
 8. WORD’y do chwili dokonania migracji zobowiązane są do zakupu jednolitego oprogramowania systemowego i bazodanowego.
 9. Dyrektorzy WORD’ów mogą dokonać zakupu w ramach udzielenia zamówienia publicznego innego systemu informatycznego na przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy.

Zadałem również pytanie dotyczące środków zamrożonych, a docelowo przeznaczonych dla Powiatowych Urzędów Pracy na programy będące w trakcie realizacji. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że złożyło wniosek o przekazanie środków do Ministerstwa Finansów. W imieniu ZPP, poprosiłem Premiera o przychylność dla wniosku i możliwie najszybszy termin realizacji. Wpływ tych środków samej końcówce roku powoduje nadmierną koncentrację i może spowodować dezorganizację pracy urzędów, jak i ich beneficjentów, przedsiębiorców czy osoby bezrobotne.

W odpowiedzi, Premier Donald Tusk, zapowiedział osobistą interwencję w tej sprawie u Ministra Finansów i możliwe przyśpieszenie procesu przekazania środków.

Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego w Pabianicach

25 czerwca w Pabianicach odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego. W porządku obrad mieliśmy dziesięć merytorycznych punktów do omówienia i przedyskutowania.

Jednym z ważniejszych tematów było przedstawienie i omówienie „Planu przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzki”. Materiały w tym zakresie przedstawiła Agata Rutkowska, Z-ca Dyrektora Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki w Urzędzie Marszałkowskim.

Kolejnym ważnym elementem, była dyskusja dotycząca rekomendacji kandydatów do grupy roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. Przedmiotowe spotkanie robocze w sprawie opracowywania Regionalnego PO odbędzie się 5 lipca w Sieradzu.

Dyskusja dotycząca sytuacja powiatów nie mogłaby się odbyć bez uwag dotyczących niedofinansowania dróg powiatowych. W związku z pogłębiającym się procesem dewastacji dróg powiatowych, przedstawiciele jst zamanifestują swój sprzeciw wobec obecnego stanu rzeczy zwołując specjalne posiedzenia konwentów w wyznaczonym dniu i o tej samej porze w całym kraju. Manifestacja odbędzie się 5 lipca o godzinie 9.00 i wezmą w niej udział wszyscy starostowie oraz kierownicy powiatowych zarządów dróg.

Jednym z finalnych punktów czwartkowego konwentu było złożenie przeze mnie relacji z prac Zarządu Związku Powiatów Polskich. W kilku słowach przybliżyłem założenia tzw. „Konwencji Legionowskiej” oraz zapowiedziałem kolejne interwencje w sprawie problemów związanych profilami kierowców. Zarówno w ramach działalności w Zarządzie ZPP, jak i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Zauważona aktywność cieszy

Przyznam szczerze, że dopiero dzisiaj przeczytałem „Nasz Tygodnik” z 2 maja, w którym znalazła się wzmianka o mojej działalności w sieci.

Bardzo cieszy mnie to, że zarówno media, jak i mieszkańcy powiatu dotarli do mojej nowej, dodatkowej formy kontaktu ze społeczeństwem. Prowadzenie bloga, w żadnym wypadku nie oznacza zamknięcia bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami. Ta forma jest bezapelacyjnie najlepsza, a moja działalność w sieci jest będzie wyłącznie jej uzupełnieniem. Chciałem też mieć możliwość komentowania i ripostowania na bieżąco tematów do których wcześniej nie miałem dostępu lub dowiadywałem się o nich długo po fakcie, a dawały one pole do popisu politycznym cynikom.

Będę starał się na bieżąco informować o mojej działalność oraz komentować bieżące wydarzenia w regionie.

Bardzo cieszy mnie fakt zauważanie mojej inicjatywy. Mam nadzieję, że stanie się ona idealnym uzupełnieniem mojej sieci kontaktów z wyborcami. Zachęcam zarówno do odwiedzenia bloga, śledzenia twittera czy facebooka.

Weekend majowy

Trwa długi weekend majowy. Pogoda nas nie rozpieszcza, ale kilka dni wolnego na naładowanie baterii zawsze się przyda. Ja pewnie odpocznę porządnie dopiero od soboty, ale cóż – taka praca.

Tych wszystkich, którzy „majówkę” spędzają w naszych rodzinnych stronach zachęcam do wzięcia udział w obchodach świąt 1-3 Maja. Jutro Święto Flagi, a w piątek Święto Konstytucji 3 Maja. Szczegóły obchodów na stronie www.lask.com.pl + imprezy towarzyszące.

W piątek wezmę udział w Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w Łaskiej Kolegiacie. Po mszy udam  się do Warszawy, gdzie na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego uczestniczył będę w obchodach centralnych Święta Konstytucji w Pałacu Prezydenckim.

Rocznica uchwalenia  Konstytucji 3 Maja. To niezwykle ważne, symboliczne wydarzenie – powód do dumy narodowej z historycznych dokonań, ale także okazja do refleksji na dzisiejszą Polską. Niezwykle ważne abyśmy przy okazji wspominania czasów uchwalania Konstytucji 3 Maja, myśleli o przyszłości, dokonywali autorefleksji, potęgowali chęć pracy na rzecz rozwoju, rozbudowy naszego kraju, na rzecz naszych dzieci, wnuków, na rzecz przyszłych pokoleń.

Zakończenie roku dla maturzystów (galeria)

Fotorelacja z zakończenia roku dla maturzystów w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łasku

[Nie odnaleziono galerii]